ZSE prosto do celu, czyli do sukcesu

Nasze motto – Zapewniamy Solidną Edukację – przedkłada się na sukcesy, które mogą stać się udziałem uczniów wybierających Zespół Szkół Elektronicznych. Nasza oferta edukacyjna zapewnia naukę w zawodach określanych w programie zapotrzebowania szkolnictwa branżowego jako najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista.

Stawiamy na nowoczesność, dlatego innowacyjność to nasza dewiza, o czym świadczy wyposażenie pracowni i laboratoriów szkolnych, w których uczniowie mogą skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, drukarek 3D, instalacji inteligentnych domów Grenton Smart Home.

Staramy się, aby nasi uczniowie mogli sprawdzić się w działaniu, dlatego zapewniamy im udział w wielu projektach międzynarodowych: Erasmus +, Po WER , Konsorcjum Polsko-Niemieckie Szkolnictwa Zawodowego. Dbamy również o ich konkurencyjność na rynku pracy, dlatego oferujemy liczne kursy specjalistyczne i staże w ramach projektów szkolnictwa zawodowego u lokalnych pracodawców oraz zagranicznych pracodawców w Hiszpanii.

Jesteśmy rozpoznawani w środowisku lokalnym jako organizatorzy dużych przedsięwzięć, takich jak E-Liga ZSE Bolesławiec, EjczTeam, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kariery Zawodowej.

Wiemy, że nauka to nie wszystko, dlatego dbamy o wszechstronny rozwój uczniów, proponując im różne formy zajęć pozalekcyjnych: telewizja szkolna, administrowanie bazami danych, klub radiowęzła szkolnego, szereg zajęć sportowych.

Wyposażamy uczniów nie tylko w umiejętności praktyczne, ale też w wiedzę ogólną na poziomie, który umożliwi im rozpoczęcie studiów na różnych kierunkach, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych, plasujące Elektronik po raz kolejny wśród najlepszych techników na Dolnym Śląsku.

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby młodych ludzi, wyróżniamy się niepowtarzalnym charakterem, kreatywnością i  niezwykłą atmosferą. Dlatego warto stać się jednym z nas.

ZSE prosto do celu, czyli do sukcesu
ZSE prosto do celu, czyli do sukcesu