W najbliższą środę, 22 lutego zapraszamy osoby zainteresowane służbą w Policji na dzień otwartych drzwi bolesławieckiej jednostki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat służby w Policji i jak zostać bolesławieckim policjantem przyjdź na dzień otwartych drzwi 22 lutego w godzinach 10.00 – 18.00 do komendy przy ulicy Modłowej 3 lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
  • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
  • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (oryginał do wglądu).

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej będą odbywać się zgodnie z poniższym grafikiem:

– Szkoła Tenisa “AS” przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

– hala sportowa przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGOW STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI: