Dnia 19.04.2024 r. Policja przekazała do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu znalezione w dniu 21.02.2024 r. pieniądze. Odnalezione pieniądze czekają na swojego właściciela, jednak ten będzie musiał potwierdzić i udokumentować, że jest ich właścicielem.

Gdzie odebrać rzecz znalezioną?

Komórką właściwą do odbierania zawiadomień i odbierania rzeczy znalezionych jest Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec (pok. 301) – tel.: (75) 612 17 51 (w godz. pracy urzędu).

Termin do odbioru rzeczy: Mamy dwa lata na odebranie zguby od dnia znalezienia rzeczy.

Pouczenie: Co jeśli właściciel się nie zgłosi?

Zgodnie z art. 187 ustawy Kodeks Cywilny rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. W przypadku, gdyby znalazca nie odebrał rzeczy w wyznaczonym terminie, prawo własności przechodzi na rzecz powiatu. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, albo powiat wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.