plakat

Od 31 stycznia 2022 r. można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1517). Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie tych ułatwień dla kierowców i właścicieli pojazdów został wyznaczony w komunikatach ministra właściwego ds. cyfryzacji, opublikowanych w Dzienniku Ustaw (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1522 https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000152101.pdf)

Kolejne zmiany nastąpią 1 maja 2022 r. i będzie to nowy wzór dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego. We wrześniu natomiast zostanie zniesiony obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Również 4 września zniesiony zostanie obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu zaświadczenia o utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu zarejestrowanego w kraju.