30 maja 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zmian kadrowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Wprowadzenia Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu nadkom. Tomasza Jagielskiego oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu kom. Artura Ciupki dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski przy asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norberta Kurendy.