Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak dokonał zmiany regulaminu korzystania z parkingu przy Starostwie Powiatowym przy ul. Armii Krajowej. Od poniedziałku 16 sierpnia br. w godzinach od 18:00 do 6:00 oraz w soboty, niedziele i święta niezależnie od czasu parkowania na nim pojazdu opłata będzie wynosiła symboliczną “złotówkę” (1 zł). Korzystanie z parkingu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00 będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach. Nadal w tych godzinach klienci urzędu za pierwsze pół godziny korzystania z parkingu nie będą ponosili opłat. Niestety z uwagi na obowiązujące przepisy podatkowe nie ma możliwości zupełnego zaniechania pobierania opłaty za parking poza godzinami pracy urzędu.