Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej to szkoła na stałe już wpisana w krajobraz Bolesławca. Na jej wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dnia dzisiejszego tradycje pracowało kilka pokoleń. Dzisiaj Placówka, zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania i dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną. Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki. Placówka otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach i jako jedna z 7 szkól na Dolnym Śląsku prowadzi kształcenie w Certyfikowanej Klasie Mundurowej. Szkoła doceniona została Brązową odznaką w rankingu Perspektywy zajmując VI miejsce w Dolnośląskim Rankingu Techników Perspektywy 2019. Tytułuje się też dwukrotnym finalistą ogólnopolskiego konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości. Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz mobilności zawodowej przyszłych pracowników odbywa się w ZSOiZ poprzez wdrażanie licznych projektów unijnych, w ramach których organizowane są praktyki zagraniczne; wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym oraz doskonalenie komunikacji w językach obcych. Szkolna platforma edukacyjna – pozwala na swobodne kontaktowanie się społeczności szkolnej, prowadzenie nauki zdalnej, tworzenie i wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w dowolnych formach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, umożliwiając im rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami dla najlepszych oraz bardzo aktywnym wolontariatem. Nauczyciele, aby sprostać nowym czasom i wyzwaniom, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienia egzaminatorów.
Z najwyższą starannością przygotowują wychowanków do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymierne korzyści w zakresie edukacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów przynosi współpraca z otoczeniem. ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.

Pragniemy, aby jak największa liczba tegorocznych absolwentów szkół podstawowych mogła zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych a przez to rozwiać i wyjaśnić wiele dylematów i wątpliwości jakie niesie ze sobą decyzja o kolejnym etapie edukacji.

Dlatego też ZAPRASZAMY do ZSOiZ!

Czekamy na młodych pasjonatów zawodów branży ekonomicznej, reklamowej, spedycyjnej oraz gastronomicznej, hotelarskiej i ceramicznej.

Wszystkie niezbędne dla kandydatów informacje znajdują się na www.sucharski.edu.pl oraz https://www.facebook.com/zsoizwboleslawcu

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i udzielimy wszelkiej pomocy przy elektronicznej rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu przez Messengera na profilu Facebookowym ZSOiZ lub telefoniczne.

Z okazji tak ważnych egzaminów ósmoklasisty życzymy wszystkim uczniom świetnych wyników, pięknych marzeń, mnóstwa przygód i radości!

Pozdrawiamy

Społeczność

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

  1. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

tel. 75 732 40 09

e-mail: zsoiz1@poczta.onet.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Typ szkoły Nazwa zawodu Kwalifikacje
Technikum nr 3 Technik ekonomista EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik rachunkowości EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
Technik hotelarstwa HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik reklamy PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego,
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową
Technik spedytor SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła Branżowa
I Stopnia
Kucharz HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
Zdobnik ceramik CES.05 Zdobienie wyrobów ceramicznych
Szkoła Branżowa
II Stopnia
technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
technik pojazdów samochodowych MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
technik mechanik MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
technik elektryk ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
technik budownictwa BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów