Jeżeli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, postaw na zawody z przyszłością! Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej 6, to szkoła na stałe już wpisana w krajobraz Bolesławca. Na jej wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dnia dzisiejszego tradycje pracowało kilka pokoleń. Dzisiaj Placówka, zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania oraz dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną.

Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki jako jedyna w Polsce. Otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach i jako jedna z 7 szkół na Dolnym Śląsku prowadzi kształcenie w międzyoddziałowej klasie wojskowej. W tym roku placówka kolejny raz doceniona została Brązową Odznaką w Dolnośląskim Rankingu Techników Perspektywy 2022 za zajęcie VIII miejsca. Tytułuje się też dwukrotnym finalistą ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami dla najlepszych oraz bardzo aktywnym wolontariatem. Nauczyciele, aby sprostać nowym czasom i wyzwaniom, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienia egzaminatorów.

Uczniowie z najwyższą starannością są przygotowywani do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymierne korzyści w zakresie edukacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów przynosi współpraca z otoczeniem. ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.