ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W BOLESŁAWCU

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych to szkoła, która stawia przed młodymi ludźmi wielkie wyzwania, daje szanse na rozwój i otwiera drzwi na nowe doświadczenia i przeżycia. Kadra pedagogiczna gwarantuje europejski poziom nauczania oraz co jest istotnym warunkiem egzystowania we współczesnym świecie, kształci umiejętności wykorzystania zdobytej przez młodzież wiedzy.

ZSHiU nie boi się wyzwań, szybko reaguje na potrzeby rynku pracy i zainteresowania młodych ludzi. W swojej ofercie ma kierunki, które gwarantują młodemu człowiekowi w przyszłości zatrudnienie, wysokie wynagrodzenie oraz samorealizację. Należą do nich: technik logistyk, technik weterynarii oraz technik fotografii i multimediów. Liczne zajęcia organizowane w ramach projektów unijnych, staże zawodowe pozwalają młodzieży na uzyskanie certyfikatu zawodowego.

Dodatkowym atutem, a jednoczenie wyróżnieniem spośród innych szkół ponadpodstawowych, jest posiadanie certyfikatu jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Od wielu lat szkoła współpracuje z wrocławskimi uczelniami wyższymi, które objęły ZSHIU patronatem. Współpraca z uczelniami daje możliwość udziału młodzieży w wykładach i warsztatach, co pozwala na pogłębienie wiedzy oraz podniesienie efektywności kształcenia. Oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Nauka połączona z pasją pozwala  uczniom ZSHiU  osiągać sukcesy w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu  ogólnopolskim.

Szkoła jest jedną z niewielu szkół w województwie dolnośląskim, która w ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy” uzyskała pięć srebrnych tarcz za wysokie wyniki egzaminów maturalnych, zawodowych oraz sukcesy w olimpiadach. W 2023 roku Technikum nr 5 w ZSHiU zostało wyróżnione ” Złotą Tarczą”, zajmując 2 miejsce w województwie dolnośląskim oraz 27 miejsce w kraju.

Współczesna szkoła musi być szkołą bezpieczną, dlatego też, oprócz monitoringu, młodzież ucząca się w ZSHiU posiada indywidualną kartę dostępu do szkoły. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych to szkoła z ponad 50-letnimi tradycjami, idąca z postępem, wciąż rozwijająca się, korzystająca z nowoczesnych technologii, dająca bezpieczeństwo i miłą atmosferę. To szkoła przyjazna uczniom i ich rodzicom; szkoła, która jest nie tylko mentorem, ale i przyjacielem młodego człowieka.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Technikum nr 5       
           
technik fotografii i multimediów
technik logistyk
technik weterynarii

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5
wielozawodowa

ul. Zgorzelecka 18, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 732 28 25
zshiu@pro.onet.pl
www.zshiu.boleslawiec.pl