ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. I. DOMEYKI W BOLESŁAWCU

Nasze motto – „Zapewniamy Solidną Edukację” – przekłada się na sukcesy, które mogą być Twoim udziałem. Innowacyjność to nasza dewiza, dlatego proponujemy Ci naukę w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy w kraju i za granicą.

Jako przyszły technik programista lub informatyk  możesz uczyć się specjalistycznej wiedzy branży IT; jako technik elektryk lub elektronik możesz zostać specjalistą odnawialnych źródeł energii i przygotować się do montażu i naprawy instalacji elektrycznych oraz uruchamiania, konserwacji  i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych,  możesz sterować procesami technologicznymi i przemysłowymi; jako grafik i poligraf  cyfrowy będziesz specjalistą przygotowującym  materiały do druku 2D, 3D, projektowania graficznego, publikacji multimedialnych.

Wiemy, że wybierając Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu, już myślisz o studiach lub  o dobrze płatnej pracy. My zapewniamy dobry start, o czym świadczą: wysoka zdawalność egzaminu maturalnego na poziomie około 95%, bardzo dobre wyniki ze wszystkich kwalifikacji oraz stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Nowa technologia w Hiszpanii? To możliwe – dzięki nam w przepięknych okolicznościach hiszpańskiej przyrody nauczysz się projektować gry komputerowe, poznasz nowe technologie w dziedzinie energii słonecznej oraz platformę e-commerce.

Chcesz sprawdzić się w działaniu? Zapewnimy Ci możliwość udziału w wielu projektach międzynarodowych. Wiemy, że nauka to nie wszystko. Dlatego dbamy o Twój wszechstronny rozwój, proponując różne formy działalności pozalekcyjnej. Zależy nam, żebyś czuł się jednym z nas już od początku. Dołącz do nas!

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu

Technikum nr 4
technik elektryk
technik elektronik                                                                             
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik informatyk                                                                                                              
technik programista

ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 649 45 60
zse@poczta.internetdsl.pl
www.zse.boleslawiec.pl