Przypominamy, że Bolesławcu prowadzona jest zbiórka darów.
Zbiórka odbywa się pod auspicjami Starosty Bolesławieckiego oraz Prezydenta Miasta Bolesławiec we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami z terenu Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Zbiórka prowadzona jest w trzech salach gimnastycznych: I LO przy ul. Tyrankiewiczów, II LO przy ul. Dolne Młyny i Szkoły Podstawowej nr 4 (dawna SP nr 2) przy ul. Bielskiej w dni robocze od godz. 13.00 do godziny 18.00.
Oprócz zbiórki rzeczowej prowadzona jest zbiórka finansowa dla ogarniętej wojną Ukrainy. Pieniądze można wpłacać na wydzielone konto Fundacji „Wspierajmy Zdrowie”, nr konta: PL 82 1600 1462 1895 5796 4000 0003.
Fundacja „Wspierajmy Zdrowie”, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec.