Zakończył się VI Powiatowy Konkurs Literacki „Zatrzymać w czasie”,  który w tym roku odbywał się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Jego organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu wraz z Bolesławiecką Radą Seniorów. Warto przypomnieć, że konkurs powstał przed laty z inicjatywy Pani Eugenii Wolskiej. Kurator, przyznając mu swój patronat, docenił jego wysoką wartość merytoryczną i programową oraz fakt, że kształtuje on patriotyczne i moralne postawy dzieci i młodzieży. Jego celem jest między innymi zdobycie jak największej wiedzy o mieszkańcach miasta i powiatu, rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny, miasta i regionu, a przede wszystkim wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Do równie ważnych celów konkursu należy również doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych oraz posługiwania się poprawną i bogatą polszczyzną. W tym roku szkolnym konkurs odbył się w skomplikowanych pandemią warunkach. Sytuacja zdalnego nauczania uniemożliwiająca między innymi bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem utrudniała pracę wszystkim zainteresowanym jego przebiegiem stronom, zarówno uczestnikom jak i organizatorom. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne uczniów zrezygnowano z przeprowadzenia jego drugiego etapu. Ocenie poddano nadesłane na konkurs prace. Wśród nich znalazły się wypowiedzi uczniów ze szkół podstawowych i średnich z Bolesławca, ze szkoły w Nowogrodźcu, Osiecznicy i Wykrotach. W skład Powiatowej Komisji Konkursowej weszli: Helena Strzelczak – Kunicka – przewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów, Iwona Banach – pisarka i tłumaczka, Katarzyna Reguła -dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, Kornel Filipowicz – polonista, dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Ewa Ołenicz – Bernacka – nauczyciel metodyk języka polskiego
w PCEiKK.

Komisja konkursowa podkreśliła, że wszystkie wypowiedzi pisemne uczniów, które znalazły się w konkursie, posiadają ogromną wartość, ponieważ są wynikiem pracy młodych, często bardzo młodych, bo nawet dziewięcioletnich ludzi, którzy zechcieli zainteresować się przeszłością swoich bliskich. Opowiedzieć historie swoich rodzin w całości bądź we fragmentach. Przywołać wspomnienia związane z różnymi wydarzeniami utrwalonymi na fotografiach znalezionych w rodzinnym albumie. Wielu z nich poprzez pryzmat różnych wydarzeń opisało bliskich, którzy odegrali lub nadal odgrywają w ich życiu pierwszorzędną rolę. Były prace, w których powrócono do odległej, bo jeszcze wojennej przeszłości, ale i takie, w których opowiedziano o wydarzeniach, które miały miejsce zupełnie niedawno. Warto bowiem zwrócić uwagę, że ideą konkursu nie jest tylko zapisywanie historii dawno minionej, ale także naszej – tej, która właśnie się staje, a więc obok przejmujących opowieści  o pradziadkach, którzy w czasie II wojny światowej ratowali życie obywatelom narodowości żydowskiej, są i takie o współczesnych babciach, które w zupełnie innych, ale nie mniej dramatycznych okolicznościach ratowały życie swoich wnuków. Wiele z nich to wypowiedzi oparte na ciekawym pomyśle, np. historii uwiecznionej na fotografii sukni ślubnej. Są też takie, które wywołują autentyczne wzruszenie, bo mnóstwo jest w nich prawdy i zatrzymanej w czasie miłości do bliskich.

Najlepsze prace konkursowe będzie można przeczytać na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Najlepsze z najlepszych zostaną opublikowane w Roczniku Bolesławieckim, a oto lista nagrodzonych:

Uczniowie klas III szkoły podstawowej:

I miejsce:

Antoni Blatkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

Lena Cieśla – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce – Wiktoria Parkita – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy

II miejsce – Magdalena Hil – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

II miejsce – Emilia Hoszowska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

III miejsce – Maja Czarna – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

III miejsce – Natalia Czurejno – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wykrotach

III miejsce – Wiktoria Urbaniak – Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu

Wyróżnienie – Zofia Orawiec – Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV szkół średnich:

I miejsce – Natalia Broszko – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

II miejsce – Dawid Sobolewski – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

III miejsce – Anna Kopacka – Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu

III miejsce – Sabina Ozga – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu

Wyróżnienia:

Sławomir Męczyński – Zespół Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu

Oliwia Ostycharz – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu

Oliwia Pawłowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego w Bolesławcu

Oliwia Skrzypek – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu

Maria Wolszczak – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Wykrotach

Zapraszamy do udziału w konkursie w następnym roku, bo warto utrwalać historię naszą i naszych bliskich!