Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie demontażu pojazdów stanowiących własność Powiatu Bolesławieckiego, nabytych w drodze postanowień sądowych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.)

Więcej informacji TUTAJ