Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 4 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadań w terminie do 26 marca 2021 r.

Więcej informacji TUTAJ