W dniu dzisiejszym (tj.25.06.2021) dla wszystkich uczniów powiatu bolesławieckiego rozpoczęły się wakacje. Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. W uroczystości wzięli udział również: Pani Dyrektor – Laura Słocka, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie klasy 3BS oraz pięciu uczniów z każdej klasy.

Obchody rozpoczęły się wniesieniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu przez wszystkich uczestników spotkania. Jako pierwszy został poproszony o zabranie głosu Pan Starosta. Podziękował nauczycielom oraz uczniom za ten trudny rok, który był dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zwrócił się również do rodziców, dziękując im za współpracę w tym trudnym okresie. Starosta Bolesławiecki docenił uczniów za ich pracę oraz trud włożony w narzucenie sobie rygoru pracy własnej w domu. Na koniec Pan Starosta wyraził nadzieję na powrót uczniów we wrześniu w trybie stacjonarnym. Życzył również udanych wakacji z odrobiną szaleństwa, ale i z rozsądkiem, aby wszyscy bezpiecznie we wrześniu wrócili do szkoły.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Laura Słocka, która podsumowała miniony rok szkolny. Na początku pożegnała odchodzących pracowników, po czym podała kilka danych dotyczących edukacji w ZSOiZ. Nauczanie odbyło się w 21 oddziałach, z czego było: 16 klas technikum, 4 klasy szkoły branżowej I stopnia i jeden kwalifikacyjny kurs zawodowy w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w sumie dla 564 osób. Ogromnym sukcesem jest wpisanie szkoły na listę Złotych Szkół Narodowego Banku Polskiego, jako jedynej szkoły z powiatu bolesławieckiego. Zakończył się również eksperyment pedagogiczny, który doprowadził do wprowadzenia do klasyfikacji szkolnictwa branżowego zawodu: zdobnik ceramiki. Pani Laura Słocka przekazała statystyki odnośnie frekwencji, średnich ocen oraz wymieniła uczniów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Warto wspomnieć, iż 14 uczniów otrzymało stypendium Starosty Bolesławieckiego, a dwóch uczniów stypendium Prezesa Rady Ministrów. Pani Dyrektor wraz z Panem Starostą wręczyli dyplomy uczniom szczególnie zasłużonym dla szkoły. Na zakończenie uroczystości jedna z uczennic umiliła spotkanie wykonując utwór Anny Wyszkoni, po czym uczniowie udali się na zasłużone wakacje.

Życzymy wszystkim uczniom oraz nauczycielom zdrowych, niezapomnianych i bezpiecznych wakacji!