Oczekiwane warsztaty dzięki finasowaniu z Projektu

W ramach projektu „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe mające na celu wsparcie uczniów po pandemii. Docelowo do końca grudnia 2022 przeprowadzone będzie 2520 godzin zajęć grupowych i 2240 godzin zajęć indywidualnych psychologicznych i pedagogicznych. Pozyskane środki pozwolą na zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Laptopy, rzutniki, tablica interaktywna, a także liczny sprzęt do prowadzenia terapii również zostały zakupione w ramach Projektu. Zajęcia indywidualne to cykl 10 spotkań z uczniem, natomiast zajęcia grupowe to 14 trzygodzinnych spotkań. W zajęciach biorą udział uczniowie od 6 do 19 roku życia.

Przewartościowania w edukacji

Koronawirus COVID-19 niewątpliwie odcisnął swoje piętno również na systemie edukacji szkolnej. W związku z pandemią koronawirusa wszystkie aktywności transgraniczne okazały się wielkim wyzwaniem, również te w dziedzinie edukacji. Programy wymiany, wizyty, spotkania i warsztaty musiały zostać odwołane, przesunięte lub przeprojektowane. Ale kryzys pobudził również do zmiany myślenia i kreatywności. Trzeba było przemyśleć niektóre formy współpracy, w wyniku pandemii na znaczeniu zyskały wirtualne formy komunikacji oraz wymiany doświadczeń edukacyjnych.

Celem zajęć w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – finansowanych z projektu – są alternatywne formy pracy z uczniami w sytuacjach kryzysowych. Nowe kompetencje uczniowie mogą wykorzystać podczas nauki w szkole, ale również w codziennym życiu. Będą bardziej przygotowani i elastyczni do radzenia sobie w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Przezwyciężenie skutków pandemii to oczywiście jeden z celów realizowanych podczas warsztatów. Kolejny, równie ważny cel to wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania i rozwoju współpracy w zakresie edukacji oraz przygotowania uczniów do wymogów transgranicznego rynku pracy.

Nasze działania mają na celu wypracowanie najlepszych sposobów pracy z uczniem w ramach przyszłej współpracy transgranicznej. Dzięki wypracowaniu modelowych działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej będzie możliwe osiągnięcie wysokiego poziomu przygotowania uczniów do podejmowania dalszej edukacji i aktywności zawodowej na terenach przygranicznych także w nowej sytuacji wywołanej pandemią Covid-19. – podkreśla dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Bolesławcu  Sylwia Brońska.

Wyjście z kryzys

Pandemia z pewnością dała się we znaki wszystkim młodym ludziom niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Wdrażane rozwiązania w zakresie udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego mają na celu osiągnięcie zamierzonych efektów w zakresie współpracy transgranicznej szkół i z założenia mają zapobiegać wypadaniu z systemu edukacji uczniów obciążonych problemami, a także uczniów niepełnosprawnych. W czasie pandemii kontakty bezpośrednie były bardzo utrudnione, a dzięki wypracowaniu modelowych rozwiązań, szkoły z pogranicza mogły:

  • poznać swoje obszary działania w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • wymienić się doświadczeniami w zakresie realizacji zadań z zakresu wsparcia uczniów i współpracy z otoczeniem ,
  • nabyć kompetencje potrzebne do przyszłej skutecznej współpracy transgranicznej,
  • wspólnie wypracować koncepcję dalszej współpracy transgranicznej.

Z pewnością wpłynie to na wypracowanie nowego, wspólnego, polsko-niemieckiego modelu, który będzie korzystać ze sprawdzonych elementów pracy z osobami wymagającymi wsparcia. Nikt z nas dotychczas nie mierzył się z pandemią, więc doświadczenia, które gromadzimy są zbiorem różnorodnych i bardzo indywidualnych przeżyć, reakcji i uczuć. To niewątpliwie był bardzo trudny czas i próba radzenia sobie w kryzysie. Pamiętajmy jednak, że z tej lekcji możemy wynieść wiele nauki.

Takie wzmocnienie uczniów jest celem działań projektowych skoncentrowanych wokół udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Skutki tych działań są długofalowe i przynoszą efekty w wielu obszarach życia uczniów. Aby jednak mogły być zrealizowane, wymagają zaangażowania doświadczonych terapeutów, którzy opracują, wdrożą i upowszechnią sprawdzone metody pracy nad poprawą jakości życia naszych podopiecznych, co z kolei przełoży się na dobrą współpracę i osiągnięcie satysfakcjonujących efektów współpracy transgranicznej – podsumowuje dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu  Sylwia Brońska.

Na wiele spraw musimy spojrzeć z innej perspektywy, nabrać dystansu i przypomnieć sobie, co jest w życiu najważniejsze. Każdy kryzys jest szansą na coś nowego, na pozytywną zmianę, na postęp i wzmocnienie.