funkcjonariusze policji podczas szkolenia

W dniu 10.01.2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyły się dwa szkolenia edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu, których uczestnikami byli podopieczni pieczy zastępczej z terenu powiatu bolesławieckiego w dwóch grupach wiekowych od 13 – 15 r. ż. oraz od 16-18 r. ż.

Tematyka szkoleń dotyczyła „Ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Szkolenia miały formę wykładowo–dyskusyjną. Wychowankowie  pieczy zastępczej mieli możliwość uzyskania informacji związanych z podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań i ich konsekwencjami prawnymi. Prowadzący szkolenia udzielali na wszystkie pytanie wyczerpujących odpowiedzi.

Nadrzędnym celem szkolenia było wyposażenie wychowanków pieczy zastępczej w wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, a także umiejętne przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w których łącznie uczestniczyło 45 wychowanków pieczy zastępczej.