Z prawem za pan brat – warsztaty edukacyjne dla młodzieży

Współpracujące z powiatem bolesławieckim w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza zorganizowało 25 maja 2022 r. warsztaty edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Tematyka dotyczyła przemocy rówieśniczej i bezpieczeństwa w szkole. Pani Anna Wojsznis – doradca obywatelski – przedstawiła częsty wśród młodzieży problem cyberprzestępczości. Poruszyła kwestie nadużywania alkoholu i przyjmowania narkotyków i wynikających z tego skutków prawnych. Omówiła kwestię odpowiedzialności osób niepełnoletnich za działania niezgodne z prawem. Młodzi ludzie z zainteresowaniem wysłuchali przygotowanego wykładu. Mogli także samodzielnie przyjrzeć się konkretnej sytuacji prawnej, analizując i angażując się w rozwiązanie kazusu.