logo powiatu

Dzisiejsza – XXXVIII sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego – zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, przebiegła pod znakiem zmian finansowych w budżecie powiatu na 2021 r. oraz we wieloletniej prognozie finansowe Powiatu Bolesławieckiego. Postanowiono w szczególności o przeznaczeniu kwoty 300.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki – Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu sp. z o.o. Działanie to pozwoli na dalszy rozwój spółki, który w niedalekiej przyszłości skutkował będzie zapewnieniem jeszcze lepszych warunków dla mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego korzystających na co dzień z usług PKS. Przedmiotem obrad Rady Powiatu była również kwestia przesunięć finansowych w kwocie 700.000 zł, które pozwolą na realizację znaczącego przedsięwzięcia, jakim będzie planowana „Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w celu przeciwdziałania COVID-19”. Zadanie to zostanie zrealizowane w całości w 2021 r.