Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – XXXVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 16 września 2021 r.
o godz. 9:30
w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

 

Porządek XXXVIII sesji:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przerwa: wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu brania przez niego udziału w pracach organów Powiatu.