Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego zwołuje XXXVII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

Porządek XXXVII Sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

           Przerwa: wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał: