Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2.

Porządek XXXVII Sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

           Przerwa: wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym pracodawca jest obowiązany zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu brania przez niego udziału w pracach organów Powiatu.