XXI Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób z Niepełnosprawnościami

Po trzech latach przerwy spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi powróciliśmy do pięknej tradycji jaką jest Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób z Niepełnosprawnościami. W  uroczystości, jednej z największych na Dolnym Śląsku udział wzięło ponad 600 osób ze szczególnymi potrzebami, mieszkańców wszystkich gmin powiatu bolesławieckiego wraz z opiekunami i przyjaciółmi. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Msza święta odprawiona przez delegata Biskupa Legnickiego Ks. dr. Jarosława Kowalczyka. W dalszej części uroczystości  na zgromadzonych czekał  poczęstunek i upominki – paczki z żywnością. Nie zabrakło również części artystycznej. Na scenie zaprezentował się  Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec”, natomiast o oprawę muzyczną zadbał chór „Cantate Deo” i Miejska Orkiestra Dęta. W czasie spotkania można było  obejrzeć wystawę rękodzieła wykonanego przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, Domów Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Nowogrodźcu. Przygotowana została również wystawa zdjęć dokumentujących 20 lat uroczystości „opłatkowej”. W ciepłej i wzruszającej atmosferze, wszyscy uczestniczący w spotkaniu mogli poczuć, że są sobie wzajemnie potrzebni, że tworzą wspólnotę. Był to czas radości, spotkania ludzi dobrej woli, przyjaciół oraz obdarowania się dobrym słowem.

Głównym organizatorem spotkania opłatkowego jest Powiat Bolesławiecki, a współorganizatorem Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. Organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia wymagała pracy i zaangażowania wielu osób. Wielkie podziękowania należą się ponad 150 wolontariuszom – uczniom szkół ponadpodstawowych, harcerzom z Hufca im. Szarych Szeregów oraz żołnierzom z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, którzy włączyli się w pomoc logistyczną oraz przygotowanie ciepłego posiłku. Nad prawidłowym przebiegiem technicznym imprezy czuwali pracownicy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu. W organizację włączyły się wszystkie gminy i ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu, wspólnoty parafialne, organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, a także liczne grono sponsorów.