grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego  na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) zwołuje XLVII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2

Porządek XLVII Sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacje:
  • Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XLVI Sesji Rady Powiatu,
  • Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  • Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  • Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu oraz zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bolesławieckiego w roku 2021 i na rok 2022.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Bolesławieckiego.
 6. Sprawozdania:
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
 1. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.