grafika

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), zwołuje XLVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 31 marca 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2

Porządek XLVI Sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacje:
  • Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołów XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu,
  • Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  • Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
  • Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego ze współpracy w roku 2021 Powiatu Bolesławieckiego z gminami z terenu powiatu oraz informacja o projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.