Uczennice technikum weterynaryjnego z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych wśród najlepszych  w Polsce

27-28.05.2022r w SGGW w Warszawie odbył się finał  XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w którym wzięło udział kilkaset uczennic i uczniów z całej Polski.

Organizatorem wydarzenia jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy SGGW w Warszawie, pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczennice technikum weterynaryjnego w ZSHiU  należą do najlepszych w Polsce. Klaudia Oreszczuk –  uczennica klasy IV –  zdobyła  tytuł laureatki Olimpiady w bloku weterynaria, a Sara Węglicka – uczennica klasy III – zdobyła tytuł finalistki Olimpiady w bloku produkcja zwierzęca. Uczennice tym samym otrzymały indeksy na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytetach Przyrodniczych w Polsce i są zwolnione z egzaminów zawodowych.

Uczennice do olimpiady przygotowały nauczycielki przedmiotów zawodowych dr  Katarzyna Igielska i lek. weterynarii Zuzanna Królak.

Gratulujemy.