logo fundacji

Grono najzdolniejszych Dolnoślązaków wybrane

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) poinformowała o wynikach XXI edycji organizowanego przez siebie Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Działająca przy FEM Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień zdecydowała o przyznaniu 56 stypendiów, które trafią do najzdolniejszych, dolnośląskich uczniów.

Roczne stypendia w kwocie od 2500 zł do 3500 zł przyznano za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz za działalność społeczną. Listy stypendystów, wraz z listą rezerwową można znaleźć w aktualnościach na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: www.fem.org.pl.

Konkurs stypendialny koncentruje się na wyróżnianiu młodych osobowości, które nie tylko wykazują się determinacją i samodzielnością w rozwijaniu swoich talentów i dbaniu o osiąganie własnych sukcesów, ale potrafią też dostrzec potrzeby innych i adekwatnie do możliwości służyć im swoimi umiejętnościami i czasem.

Do konkursu przystąpiło aż 449 kandydatów z terenu całego województwa. O jedno stypendium ubiegało się zatem aż 8 osób. Najwięcej wniosków złożyli uczniowie i szkół podstawowych z klas 7-8 oraz z klas 1 szkół ponadpodstawowych i właśnie z tej grupy wiekowej wywodzi się też największa liczba laureatów. Zgodnie z regulaminem programu stypendia przyznaje się bowiem w proporcjach odpowiadających liczbie wniosków złożonych w danej kategorii i danej grupie wiekowej.

Stypendia przyznawane są na rok szkolny 2021-2022 i wypłacane są w ratach na podstawie umów zawartych z rodzicami lub opiekunami laureatów. Oprócz dyplomów, zDolni Ślązacy otrzymają też pamiątkowe albumy o ciekawych zakątkach naszego regionu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy zrezygnowali w tym roku z organizacji uroczystej Gali Stypendialne

Program Stypendialny “zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Serdecznie gratulujemy uczniom z naszego powiatu.

Wyniki konkursu znajdują się TUTAJ.