Starosta Bolesławiecki działający w imieniu Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż:

  1. Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0388 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 190/1, położonej w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, Gmina Bolesławiec.
    Link TUTAJ
  1. Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0237 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 190/2, położonej w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, Gmina Bolesławiec.
    Link TUTAJ 
  1. Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1742 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 190/3, położonej w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, Gmina Bolesławiec.
    Link TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, Armii Krajowej 12, pod nr tel. (75) 612 17 45 lub pod adresem mailowym p.klimek@powiatboleslawiecki.pl