Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 21 marca 2022 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wybrano i przyjęto 12 ofert złożonych przez następujące organizacje pozarządowe: Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie  (trzy oferty), TOP Bolesławiec (trzy oferty), Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec (trzy oferty), Klub Sportów Walki „GLADIATOR” (jedna oferta), Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy Bolesławiec” (dwie oferty).

Więcej informacji TUTAJ