Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nazwa zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu”

Termin zakończenia realizacji – 30.05.2023r.

Całkowita wartość zadania – 119.070,51 zł.

Finansowanie:

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 57.900,00 zł

Powiat Bolesławiecki: 61.170,51 zł

Wykonawca: Bud-Ziem Sp. z o.o. ul. Słoneczna 21, 58-125 Pszenno

W ramach modernizacji kompleksu boisk Orlik przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu wymieniono ogrodzenie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, zamontowano nowe piłkochwyty oraz wymieniono dwie bramki.