ZARZĄD POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 334 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bolesławieckiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony – dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn.: „Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”

WYKAZ

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2023 r. do dnia 05.10.2023 r.

W dniu 27.10.2023 r. upłynie termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie artykułu 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Informacji udziela Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 12, pok. 204, tel. 75 612 17 47 w godzinach pracy urzędu.