Skarb Państwa – Starosta Bolesławiecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, działając w oparciu o przepisy art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz użytkownika wieczystego Gminy Bolesławiec.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – TUTAJ