tablica Starostwa

Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, położonej w gminie Bolesławiec w obrębie Kruszyn w granicach działek nr 19 i nr 691 oraz w obrębie Łaziska w granicach działki nr 864/1. Więcej informacji pod poniższym linkiem:

LINK TUTAJ