Dobry zawód, to satysfakcja – również finansowa – poczucie stabilizacji i pewności. Dlatego przy wyborze szkoły nie wolno kierować się emocjami, często chwilowym zapotrzebowaniem na daną specjalizację, która za kilka lat może być już niepotrzebna na rynku pracy. Warto porozmawiać ze starszymi kolegami, którzy uczęszczają do interesującej Was szkoły. Trzeba poradzić się rodziców. Skorzystać z informacji zamieszczanych na stronach internetowych szkół. Koniecznie należy słuchać doradców zawodowych. Oni pomogą określić Wasze predyspozycje, talenty.

Oferta edukacyjna szkół 2021/2022

szkoły dla młodzieży (kliknij aby pobrać)

szkoły dla dorosłych ( kliknij aby pobrać )

kursy kwalifikacyjne ( kliknij aby pobrać )

Załacznik nr 1
 Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2023/2024
Lp. Nazwa szkoły /
zespołu szkół
Szkoła Typ szkoły Nazwa oddziału/zawód Planowane oznaczenie oddziału, np. T, L,B itp. Symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie i nazwy kawalifikacji w ramach zawodu (w kolejności realizacji) Liczba oddziałów planowana
w  roku szkolnym 2023/2024
Liczba miejsc w oddziale
1. I Liceum Ogólnokształcące                                                  im. W. Broniewskiego                w Bolesławcu I Liceum Ogólnokształcące    im. W. Broniewskiego     w Bolesławcu liceum ogólnokształcące klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) A nie dotyczy nie dotyczy 1 32
klasa z rozszerzonym j.polskim, drugim przedmiotem do wyboru (historia/wos/biologia/geografia) oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) B 1 32
klasa z rozszerzoną biologią i chemią oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) C 1 32
klasa z rozszerzoną matematyką, drugim przedmiotem do wyboru (biologia/geografia/historia/wos) oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) D 1 32
klasa z rozszerzoną matematyką, drugim przedmiotem do wyboru (chemia/informatyka) oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) E 1 32
 klasa z rozszerzoną biologią i geografią oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) F 1 32
Razem 6 192
2 II Liceum Ogólnokształcące              im. J. Korczaka                       w Bolesławcu II Liceum Ogólnokształcące              im. J. Korczaka                    w Bolesławcu liceum ogólnokształcące klasa matematyczno-geograficzna z  rozszerzoną matematyką, geografią oraz rozszerzonym językiem obcym (angielski/niemiecki) A nie dotyczy nie dotyczy 1 32
klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim               i historią oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) B 1 32
 klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią                  i chemią oraz rozszerzonym j.obcym (angielski/niemiecki) C 1 32
 klasa mundurowa z rozszerzoną geografią, informatyką            i językiem angielskim D 1 32
,,Cyber.Mil” klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką        i językiem angielskim E 1 15
Razem 5 143
3 Zespół Szkół Mechanicznych                  im. L. Waryńskiego                w Bolesławcu Technikum nr 1 technikum technik mechatronik TM 311504 ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i maszyn systemów mechatronicznych.                                                                                                                 ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. 0,5 16
technik pojazdów samochodowych TS 311513 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.                                                                                  MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 1 32
technik górnictwa  podziemnego TG 311703 GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż.                                                                        GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż. 0,5 16
technik mechanik T 311504 MEC.18. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn ,urządzeń i narzędzi.                                                                                          MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i  urządzeń. 0,5 16
technik transportu drogowego TTR 311927 TDR.01. Esploatacja środków transportu drogowego.                                                 TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego. 0,5 16
technikum razem 3 96
Szkoła Branżowa        I stopnia nr 1 branżowa szkoła
I stopnia
mechanik pojazdów samochodowych I A 723103 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 1 32
ślusarz I B MEC.08. Wykonywanie i naprawa elemantów maszyn, urządzeń i narzędzi. 0,5 16
operator obrabiarek skrawających I B 722307 MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 0,5 16
branżowa szkoła I stopnia  razem 2 64
Razem 5 160
4 Zespół Szkół Budowlanych                    w Bolesławcu Technikum nr 2 technikum technik architektury krajobrazu IA 314202 OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
1 32
technik budownictwa IB 311204 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
1 32
technik leśnik IC 314301 LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi. 0,5 16
technik geodeta 311104 BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych                             i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem                          i gospodarką nieruchomościami.
0,5 16
technikum razem 3 96
Szkoła Branżowa             I stopnia nr 2 branżowa szkoła
I stopnia
monter zabudowy i robót  wykończeniowych                           w budownictwie ID 712905 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych                                        i wykończeniowych. 1 32
wielozawodowa IE wielozawodowa wielozawodowa 1 32
wielozawodowa IF wielozawodowa wielozawodowa 1 32
branżowa szkoła I stopnia  razem 3 96
Razem 6 192
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących                 i Zawodowych                     im. mjra H. Sucharskiego       w Bolesławcu Technikum nr 3 technikum technik ekonomista TE 331403 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.                  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. 1 32
technik żywienia i usług gastronomicznych 333907 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.                                                                     HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 1 32
technik hotelarstwa TH 422402 HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.                       HGT.06. Realizacja usług w recepcji. 0,5 16
technik spedytor TS 333108 SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów. 1 32
technik reklamy TR 333907 PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.                                                       PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową. 0,5 16
technikum razem 4 128
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 szkoła branżowa         I stopnia kucharz BKC 512001 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. 0,5 16
zdobnik ceramik BKC 731609 CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych. 0,5 16
branżowa szkoła I stopnia  razem 1 32
Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 szkoła branżowa         II stopnia wielozawodowa BW wielozawodowa 1 20
branżowa szkoła II stopnia razem 1 20
Razem 6 180
6 Zespół Szkół Handlowych    i Usługowych                       im. J. Kochanowskiego               w Bolesławcu Technikum nr 5 technikum technik fotografii i multimediów F 343105 AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.                                                     AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. 1 32
technik logistyk L 333107 SPL.01. Obsługa magazynów.                                                                                              SPL.04. Organizacja transportu. 2 64
technik weterynarii W 324002 ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacja zwierząt.                                                   ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych. 1 32
technikum razem 4 128
Szkoła Branżowa          I Stopnia nr 5 szkoła branżowa          I stopnia wielozawodowa 1 C wielozawodowa 3 96
branżowa szkoła I stopnia razem 3 96
Razem 7 224
7 Zespół Szkół Elektronicznych                     im. I. Domeyki                             w Bolesławcu Technikum nr 4 technikum technik elektryk E 311303 ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.                                                                                                              ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 0,5 16
technik eletronik TE 311408 ELM.02. Montaż oraz instalowanieukładów i urządzeń elektronicznych.                   ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektonicznych. 0,5 16
technik grafiki i poligrafii cyfrowej H 311943 PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.                                                                                                                         PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków. 1 32
technik informatyk T 351203 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.                                                        INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 1 32
technik programista P 351406 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.                                                                                                                       INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. 1 32
technikum razem 4 128
Razem 4 128
Liceum 11 335
Technikum 18 576
Branżowa szkoła I stopnia 9 288
Branżowa szkoła II stopnia 1 20
39 1219

I Liceum Ogólnokształcące

Twoja szkoła, Twój wybór, Twoja przyszłość

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bolesławcu–to hasło, za którym kryje się potencjał i doświadczenie zbudowane przez wiele pokoleń nauczycieli i absolwentów, to magia miejsca, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do rozwoju, to atmosfera szacunku do przeszłości i energii i potencjału obecnych roczników.Szkoła, której misją jest dbałość o najwyższy poziom edukacji oraz troska o indywidualny rozwój każdej licealistki i licealisty – stawia sobie duże wymagania i ciągle podnosi poprzeczkę.

„Srebrna Tarcza” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2021 r., zdawalność matury na poziomie 100%, organizacja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, sukcesy sportowe i w naukowym ruchu olimpijskim, edukacyjne projekty międzynarodowe (Erasmus +) i  krajowe, wymiana rodzinna z Niemcami i Włochami – świadczą o poziomie edukacji, różnorodności i atrakcyjności szkoły. Wiele w niej miejsca na działania artystyczne i wolontariackie.  „Koncert Walentynkowy”, „Dzień Języków Obcych”, Festiwal Języka Angielskiego – to imprezy, które przekroczyły mury szkoły i stały się wizytówką utalentowanej i pełnej pasji młodzieży i nauczycieli.Wiedza i nauka, rozwój umiejętności i kompetencji – to jedne z najważniejszych zadań w I Liceum Ogólnokształcącym. Tu swoje miejsce znajdzie każdy: humanista, matematyk, biolog, artysta, społecznik i lingwista, bo tylko tu można poznać jeszcze takie języki jak włoski, hiszpański czy rosyjski.

I Liceum to nie tylko okazały, ponad stuletni budynek z imponującą halą sportową. To przede wszystkim przestrzeń do samorozwoju młodych ludzi, inspirujący i wspierający nauczyciele, to pole do działań w wielu obszarach. Właśnie dlatego I Liceum należy do ogólnopolskiej sieci Towarzystwa Szkół Twórczych. A to zobowiązuje…!

O historii, sukcesach, życiu codziennym, ważnych wydarzeniach można przeczytać na stronie szkoły:lo@lo.boleslawiec.pl

Zachęcamy i zapraszamy. I Liceum może stać się także Twoją Szkołą!

Strona internetowa szkoły TUTAJ

Oddziały do wyboru:

 1. oddział z rozszerzoną matematyką i fizyką (trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: j.angielski, j.niemiecki, informatyka)
 2. oddział z rozszerzonym j. polskim i drugim przedmiotem do wyboru spośród: historia, wos, biologia, geografia (trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: j.angielski, j.niemiecki, informatyka)
 3. oddział z rozszerzoną biologią i chemią (trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: j.angielski, j.niemiecki, informatyka)
 4. oddział z rozszerzoną matematyką i drugim przedmiotem do wyboru spośród:  wos, chemia, biologia, geografia (trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: j.angielski, j.niemiecki, informatyka)
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

II Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy do II LO – szkoły wspierającej zainteresowania i uzdolnienia!

Nuda  i rutyna? Nie u nas!!!

Absolwenci II LO Gotowi na Sukces

Oferujemy:

 • prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • naukę języków obcych w systemie międzyoddziałowym (język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski),
 • ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja prawna, edukacja filmowa i teatralna, elementy  architektury, ochrona środowiska,
 • dodatkowe zajęcia dla maturzystów i wysoką zdawalność matur!
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: teatr szkolny, koło szachowe, koła naukowe, koło Caritas, różnorodne zajęcia sportowe, wymianę zagraniczną (Węgry, Niemcy, Bośnia
  i Hercegowina), zajęcia na wyższych uczelniach, warsztaty rozwojowe, obozy naukowe, obozy szkoleniowe – dla klasy o profilu wojskowym, szkolny wolontariat,
 • to szkoła ponadpodstawowa dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych!

Pamiętaj!  Dobra szkoła to dobra przyszłość

Zapewniamy:

 • życzliwy i kompetentny zespół nauczycieli
 • doskonałe zaplecze sportowe
 • skomputeryzowaną bibliotekę szkolną
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, matematyczną, językową
 • nową pracownię cyberbezpieczeństwa i nowoczesnej technologii informacyjnej
 • elektroniczne karty dostępu do szkoły oraz monitoring budynku
 • stołówkę i sklepik szkolny
 • strefę relaksu

Oddziały do wyboru:

1. Klasa 1AD
Grupa matematyczno – fizyczna 16 uczniów
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski lub niemiecki
Grupa mundurowa -16 uczniów
Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka, język angielski

2. Klasa 1B – humanistyczna – 32 uczniów
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub niemiecki

3. Klasa 1C – biologiczno – chemiczna – 32 uczniów
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub niemiecki

4. Klasa 1E CYBER.MIL. – cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne – 15 uczniów
Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, język angielski

Jedyna klasa o tym profilu na Dolnym Śląsku i jedna z szesnastu w Polsce.

Strona internetowa szkoły TUTAJ

Zespół Szkół Budowlanych

– bądź architektem swojej przyszłości

Nowoczesna baza dydaktyczna, znakomicie wyposażone pracownie, uczestnictwo w unijnych projektach edukacyjnych, a na końcu tej drogi świetna, pasjonująca praca. Zawody, w których kształci szkoła, to prawdziwe wyzwanie. Od Waszej pomysłowości, twórczego zaangażowania, zdolności, zależeć będzie piękno naszego otoczenia: dopracowane w najdrobniejszych szczegółach budowle, piękne ogrody, zadbane, zdrowe lasy. Warto? Bez wątpienia.

Strona internetowa szkoły TUTAJ

Oddziały do wyboru:

Technikum:

1. technik budownictwa
2. technik geodeta
3. technik architektury krajobrazu
4. technik leśnik

Szkoła branżowa:

1. monter zabudowy i robót  wykończeniowych w budownictwie
2. wielozawodowa

Zespół Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Elektronicznych
– nowoczesna i kreatywna nauka

ZSE prosto do celu, czyli do sukcesu

Nasze motto-Zapewniamy Solidną Edukację-przedkłada się na sukcesy, które mogą stać się udziałem uczniów wybierających Zespół Szkół Elektronicznych. Nasza oferta edukacyjna zapewnia naukę w zawodach określanych w programie zapotrzebowania szkolnictwa branżowego jako najbardziej poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista.

Stawiamy na nowoczesność, dlatego innowacyjność to nasza dewiza, o czym świadczy wyposażenie pracowni i laboratoriów szkolnych, w których uczniowie mogą skorzystać  ze specjalistycznego oprogramowania, drukarek 3D, instalacji inteligentnych domów Grenton Smart Home.

Staramy się, aby nasi uczniowie mogli sprawdzić się w działaniu, dlatego zapewniamy im udział w wielu projektach międzynarodowych: Erasmus +, POWER , Konsorcjum Polsko-Niemieckie Szkolnictwa Zawodowego. Dbamy również o ich konkurencyjność na rynku pracy, dlatego oferujemy liczne kursy specjalistyczne i staże w ramach projektów szkolnictwa zawodowego u lokalnych pracodawców oraz zagranicznych pracodawców w Hiszpanii.

Jesteśmy rozpoznawani w środowisku lokalnym jako organizatorzy dużych przedsięwzięć, takich jak E-Liga ZSE Bolesławiec, EjczTeam, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Kariery Zawodowej.

Wiemy, że nauka to nie wszystko, dlatego dbamy o wszechstronny rozwój uczniów, proponując im różne formy zajęć pozalekcyjnych: telewizja szkolna, administrowanie bazami danych, klub radiowęzła szkolnego, szereg zajęć sportowych.

Wyposażamy uczniów nie tylko w umiejętności praktyczne, ale też w wiedzę ogólną na poziomie, który umożliwi im rozpoczęcie studiów na różnych kierunkach, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych, plasujące Elektronik po raz kolejny wśród najlepszych techników na Dolnym Śląsku.

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby młodych ludzi, wyróżniamy się niepowtarzalnym charakterem, kreatywnością i  niezwykłą atmosferą. Dlatego warto stać się jednym z nas.

Strona internetowa szkoły TUTAJ

Oddziały do wyboru:

1. technik informatyk
2. technik grafiki i poligrafii cyfrowej
3. technik elektryk
4. technik programista
5. technik elektronik

Zespół Szkół Elektronicznych
Zespół Szkół Elektronicznych
Zspół Szkół Elektronicznych

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych
– ciekawe i nowoczesne kierunki nauczania

 

Ta szkoła daje gwarancję, że jej absolwenci, zarówno technikum, jak i szkoły branżowej, bez trudu znajdą dobrze płatną, satysfakcjonującą pracę. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego zajęło 1 miejscu w powiecie bolesławieckim w corocznym rankingu „Perspektyw”. W zestawieniu wojewódzkim oznacza to 9 miejsce oraz srebrną tarczę. Warto zaznaczyć, że placówka ma na swoim koncie kilka takich prestiżowych znaków jakości. Tutaj przygotujesz się do zawodów, bez których współczesny świat nie może istnieć, a wykształcenie w – poszukiwanych dziś – kierunkach daje przyszłym absolwentom realne szanse zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Strona internetowa szkoły TUTAJ

Oddziały do wyboru:

Technikum:

1. technik fotografii i multimediów

2. technik logistyk
3. technik weterynarii

Szkoła branżowa:

1. wielozawodowa

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Zespół Szkół Mechanicznych

„Mechanik” – szkoła pierwszego wyboru

Lubisz majsterkować? Nasza szkoła jest na to gotowa! Samochody ma  i o ekologię dba!! A może pod ziemią chcesz fedrować skały? Po Mechaniku będzie z Ciebie górnik doskonały! Projektowania uczymy i z robotami sobie radzimy. Maszyny, urządzenia – wszystko to mamy.

O Twoją przyszłość zadbamy!

„Mechanik” to same atuty:

– z nami zdobędziesz zawód

– łatwiej znajdziesz pracę, bo kształcimy w  zawodach poszukiwanych na rynku pracy

– posiadamy profesjonalną bazę dydaktyczną, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, laboratoryjne,

projektowe pod opieką wyspecjalizowanych pedagogów

– nasze warsztaty i pracownie wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt: podnośniki samochodowe, komputery diagnostyczne, drukarki 3D, obrabiarki CNC, stanowiska spawalnicze metodami  MIG/MAG, TIG, a także stanowiska pneumatyczne i hydrauliczne

– współpracujemy z lokalnymi firmami : Gerresheimer, Zender, Weber, Rena

– w naszej szkole znajduje się sztolnia ćwiczebna dla przyszłych górników

– profil górniczy został objęty patronatem KGHM Polska Miedź S.A.

– współpracujemy z kopalnią gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd” S. A., która co roku przyznaje stypendia dla

najlepszych uczniów, absolwentów i praktykantów

– w naszej szkole naukę możesz połączyć z płatnym stażami i praktykami u pracodawców

– możesz rozwijać swoje pasje, brać udział w bezpłatnych kursach zawodowych (spawacza, wózków widłowych, SEP )

– nasi absolwenci to inżynierowie, specjaliści w branży: samochodowej, mechatronicznej, górniczej, mechanicznej

– Mechanik to też dobra lokalizacja (blisko centrum i dworca PKS )

UWAGA!!! otwieramy nowe kierunki : TECHNIK SPAWALNICTWA I KIEROWCA MECHANIK

MECHANIK TO SZKOŁA DLA CIEBIE,

TO BEZPIECZEŃSTWO I PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Strona internetowa szkoły TUTAJ

Oddziały do wyboru:

Technikum:

 1. technik mechatronik
 2. technik pojazdów samochodowych
 3. technik górnictwa podziemnego
 4. technik mechanik
 5. technik spawalnictwa

Szkoła branżowa:

 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. operator obrabiarek skrawających
 3. kierowca mechanik
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu
Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych 

ZSOIZ – najwyższa jakość

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej to szkoła na stałe już wpisana w krajobraz Bolesławca. Na jej wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dnia dzisiejszego tradycje pracowało kilka pokoleń. Dzisiaj Placówka, zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania i dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną. Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki jako jedyna w Polsce. Szkoła otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach i jako jedna z 7 szkól na Dolnym Śląsku prowadzi kształcenie w Certyfikowanej Klasie Mundurowej. Placówka doceniona została Brązową odznaką w rankingu Perspektywy 2019 – VI miejsce w Dolnośląskim Rankingu Techników Perspektywy 2019. Tytułuje się też dwukrotnym finalistą ogólnopolskiego konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości. Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz mobilności zawodowej przyszłych pracowników odbywa się w Szkole poprzez wdrażanie licznych projektów unijnych, w ramach których organizowane są praktyki zagraniczne; wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym oraz doskonalenie komunikacji w językach obcych.Szkolna platforma edukacyjna – pozwala na swobodne kontaktowanie się społeczności szkolnej, prowadzenie nauki zdalnej, tworzenie i wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w dowolnych formach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, umożliwiając im rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami dla najlepszych oraz bardzo aktywnym wolontariatem. Nauczyciele, aby sprostać nowym czasom i wyzwaniom, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienia egzaminatorów. Z najwyższą starannością przygotowują wychowanków do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymierne korzyści w zakresie edukacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów przynosi współpraca z otoczeniem. ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.

Strona internetowa szkoły TUTAJ

 

Oddziały do wyboru:

Technikum:

 1. technik ekonomista
 2. technik hotelarstwa
 3. technik reklamy
 4. technik spedytor
 5. technik rachunkowości
 6. technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa I stopnia:

 1. kucharz
 2. zdobnik ceramiki

Szkoła branżowa II stopnia :

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych
 2. technik pojazdów samochodowych
 3. technik mechanik
 4. technik elektryk
 5. technik budownictwa
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych