Wydziału Komunikacji i Transportu

Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Telefony :
rejestracja pojazdów : 75 612 17 09
ewidencja kierowców : 75 612 17 06
transport drogowy : 75 612 17 11
Naczelnik Wydziału : 75 612 17 10

Stanowiska:
  • Naczelnik Wydziału – Żaneta Stefańska
  • Zastępca Naczelnik Wydziału – Kinga Stasiak-Staniszewska