Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu
adres :
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Tel : 75 612 17 14

Stanowiska

 • Naczelnik Wydziału – Ewa Rendecka-Woch
 • Zastępca Naczelnika Wydziału – Krzysztof Rybak

Zakres zadań Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 1. Przygotowywanie i realizacja zadań zleconych przez Zarząd Powiatu.
 2. Przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 3. Kontrola nad realizacją zadań – wraz z rozliczeniem finansowym. Nadzór nad realizacją inwestycji, dostaw i usług.
 4. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich.
 5. Rozliczanie finansowe inwestycji oraz w okresie trwałości Projektów, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.
 6. Przygotowywanie:
 • projektów uchwał Zarządu Powiatu i uchwał Rady Powiatu;
 • sprawozdań na Komisje, dla Zarządu Powiatu oraz dla Instytucji Pośredniczących/Wdrażających projekty unijne, w tym sprawozdania finansowe związane ze zrealizowanymi zadaniami;
 • wniosków do budżetu i ich zmian;
 • projektów porozumień i umów o współpracy z gminami w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie i realizacja zadań oraz dokonywanie rozliczeń finansowych z partnerami,
 • oświadczeń, wniosków i pism.