Wydział Geodezji i Katastru

Wydział Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu

adres:
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Stanowiska:

Administracja systemami i bazami danych – Główny Specjalista
Zbigniew Klessa
tel. +48 75 612-17-34
z.klessa@powiatboleslawiecki.pl

Ewidencja Gruntów i budynków – Inspektor
Katarzyna Polańska
tel. +48 75 612-17-33
k.polanska@powiatboleslawiecki.pl

Obsługa interesanta – wydawanie wypisów i wyrysów
Inspektor – Jolanta Nawrocka
tel. +48 75 612-17-31
j.nawrocka@powiatboleslawiecki.pl

Obsługa interesanta – udostępnianie materiałów pzgik
Inspektor – Łukasz Leś
tel. +48 75 612-17-41
l.les@powiatboleslawiecki.pl

Zasób geodezyjny i kartograficzny
Główny specjalista – Mariusz Wodas
tel. +48 75 612-17-30
m.wodas@powiatboleslawiecki.pl

Ewidencja gruntów i budynków – Mapa numeryczna

Referent  Łukasz Nawojczyk
tel. +48 75 612-17-37
l.nawojczyk@powiatboleslawiecki.pl

Referent – Aleksandra Luberda
te. +48 612-17-37
a.luberda@powiatboleslawiecki.pl

Ewidencja gruntów i budynków
Inspektor – Agnieszka Balasow
tel. +48 75 612-17-38
a.balasow@powiatboleslawiecki.pl

Inspektor – Agnieszka Marek
tel. +48 75 612-17-35
a.marek@powiatboleslawiecki.pl

Inspektor – Danuta Rusek
tel. +48 75 612-17-38
d.rusek@powiatboleslawiecki.pl

Referent – Magdalena Domińczuk-Dąbrowa
tel. +48 75 612-17-38
m.dominczuk@powiatboleslawiecki.pl

Inspektor – Anna Szylar
tel. +48 75 612-17-31
a.szylar@powiatboleslawiecki.pl

Inspektor – Kamila Gadzińska
tel. +48 75 612-17-32
k.gadzinska@powiatboleslawiecki.pl

Referent – Karolina Czerniawska
tel. +48 612-17-43
k.czerniawska@powiatboleslawiecki.pl

Referent – Michalina Szymanowska
tel. +48 612-17-36
m.szymanowska@powiatboleslawiecki.pl

Stanowisko d/s koordynacji i usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i ochrony znaków geodezyjnych, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i weryfikacji operatów geodezyjnych
Główny Specjalista – Kamila Kaźmierczak
tel. +48 75 612-17-43
k.kazmierczak@powiatboleslawiecki.pl

Zakres zadań Wydziały Geodezji i Katastru

 1. Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 3. Zakładanie osnów szczegółowych
 4. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 5. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości
 6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 7. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardowych opracowań kartograficznych
 8. Prowadzenie postępowań scaleniowo – wymiennych
 9. Przetwarzanie danych osobowych
 10. Ochrona baz danych systemów teleinformatycznych oraz nadzorowanie zgodnego z warunkami ich poboru i wykorzystania
 11. Tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych
 12. Zgłaszanie niezgodności danych objętych ewidencją gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości wg księgi wieczystej
 13. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wyposażenia Wydziału