Od 1 kwietnia 2022 roku – dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Bolesławcu – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dyżur pełni psycholog z Ukrainy. Zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia. Jest ona skierowana do uczniów oraz opiekunów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy i potrzebują pomocy psychologa. Aby uniknąć oczekiwania i dać możliwość pełnego zaopiekowania wszystkich potrzebujących, zgłoszenia wraz z krótkim opisem problemu proszę kierować na adres: sbronska@pppboleslawiec.pl

Po ustaleniu terminu natychmiast zostanie do Państwa przesłana informacja zwrotna.

З 1 квітня 2022 року – стараннями повітового старости в Болеславці – у Психолого-педагогічній клініці чергує психолог з України.  Ми рекомендуємо вам скористатися цією формою підтримки.  Вона орієнтована на студентів та опікунів, які приїхали до Польщі з України та потребують допомоги психолога.  Щоб не чекати та дати можливість повною мірою піклуватися про всіх, хто потребує, надсилайте повідомлення з коротким описом проблеми на адресу: sbronska@pppboleslawiec.pl

Після запису на зустріч ви одразу отримаєте зворотній зв’язок.