Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego z Bolesławca, reprezentowany przez dyrektor szkoły Agnieszkę Zimirską zawarł porozumienie z firmą Albud Sp. Z o. o. z Raciborowic Górnych w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodzie technik mechanik, technik mechatronik oraz zacieśnienia więzi między środowiskiem przemysłowym i szkolnym, jak również rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów oraz ukazywania nowych trendów we współczesnym przemyśle. Spotkanie odbylo się podczas posiedzenia Rady Programowej Klastra Edukacyjnego w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze.

– Kształcenie zawodowe zawsze dla nas było niezwykle istotne, a współpraca z pracodawcami jest jego niezbędnym elementem. Dzięki temu od lat nasi uczniowie mają wsparcie na drodze zawodowej kariery – zauważa uczestnik spotkania Mariusz Mendocha Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

Współpraca z firmami w Strefie to już tradycja powiatowych szkół, które kształcą w popularnych i poszukiwanych na rynku pracy – zawodach.  Szczególne podziękowania „za dobrą, konstruktywną i owocną współpracę” z Klastrem Edukacyjnym otrzymał Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki z Bolesławca,  a dyrektor szkoły Andrzej Leśniewski  otrzymał członkostwo w Strefowym Klastrze Edukacyjnym Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.