W Teatrze Starym odbyło się spotkanie z samorządowcami subregionu jeleniogórskiego, podczas którego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wręczył promesy na realizację projektów w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej oraz zadania z zakresu melioracji i ochrony gruntów rolnych.

Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 55 000 zł, na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.

Promesy otrzymały również:

  • Gmina Bolesławiec – 252 000 zł,
  • Gmina Gromadka – 340 420 zł,
  • Gmina Nowogrodziec – 341 000 zł,
  • Gmina Osiecznica – 90 725 zł,
  • Gmina Warta Bolesławiecka – 208 500 zł.