Za nami powiatowy konkurs ortograficzny „Powiat Bolesławiecki – poznajemy jego tajemnice”. Efektem tego przedsięwzięcia było wręczenie dyplomów i nagród w gabinecie Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka.

Uroczystość zakończyła się gratulacjami i podziękowaniami dla zaproszonych laureatów. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do integracji lokalnej społeczności wokół ważnych kwestii związanych z edukacją i umiejętnościami językowymi.