Dziś odbyło się uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego na okoliczność budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu.
Budowa realizowana jest w ramach przedsięwzięcia inwestycje budowlane: „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”
W 2021 roku Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu od Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka pozyskała w trwały zarząd nieruchomość gruntową pod budowę przy ul. Ekonomicznej w Bolesławcu, którą to wcześniej Powiat Bolesławiecki otrzymał nieodpłatnie w ramach użytkowania wieczystego od samorządu miejskiego Bolesławca.
W 2022 roku zrealizowano pierwszy etap zadania obejmujący :
– wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego;
– zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie makroniwelacji;
-częściowe ogrodzenie działki.
Zakres prac jaki wykonano w 2023 roku dla drugiego etapu budowy to:
– roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę;
– wykonanie ław i stóp fundamentowych pod główny budynek;
– wykonanie fundamentów głównego budynku;
-przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli;
– izolacje przeciwwilgociowe i cieplne fundamentów;
– wykonanie instalacji sanitarnych i technologicznych podposadzkowych.
Na lata 2024-2025 zaplanowano wzniesienie tzw. „stanu surowego zamkniętego” głównego budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Kolejne etapy będą realizowane w ramach posiadanych i przyznanych środków finansowych z budżetu państwa oraz deklarowanego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bolesławieckiego.
Inicjatorem budowy byli strażacy i pracownicy bolesławieckiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu st. bryg. Andrzejem Śliwowskim, a także wspierający inicjatywę budowy Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman oraz Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.