laureaci olimpiady

Wielki sukces uczniów „Elektronika”- 5 tytułów Młodego Innowatora roku 2023 w Olimpiadzie Innowacji i Wynalazczości-2 tytuły Finalisty Olimpiady i 4 tytuły Laureata Olimpiady.

Olimpiada Innowacji i Wynalazczości to prestiżowe wydarzenie organizowane przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, które promuje kreatywność, umiejętności techniczne i ducha wynalazczości. W ramach tej olimpiady można zmierzyć się z najlepszymi w kraju w takich dziedzinach jak: matematyka, fizyka, chemia. Konkurencje obejmują rozwiązywanie zaawansowanych problemów matematycznych, eksperymenty fizyczne, badania chemiczne itp.
Uczniowie mierzą się również z zadaniami związanymi z programowaniem i algorytmiką. Mogą one dotyczyć tworzenia oprogramowania, rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych języków programowania i technologii. Konkurencje związane z inżynierią obejmują projektowanie i budowanie prototypów różnych urządzeń, maszyn lub konstrukcji oraz zagadnienia związane z elektroniką, mechaniką, robotyką itp. Z kolei zakres zadań z biologii i nauk medycznych obejmuje rozwiązywanie problemów i eksperymenty związane z biologią, genetyką, medycyną, biotechnologią itp.

Nasi  uczniowie zdecydowali się na wybór trzech dyscyplin, które cieszą się największą popularnością – wynalazczość i prawo patentowe, informatyka i teleinformatyka oraz programowanie. Trzem uczniom ZSE w Bolesławcu udało się dojść do zawodów III stopnia w Finale Ogólnopolskim Bloku Programowanie  z najwyższym wynikiem drużynowym w Polsce. Tym samym otrzymali 1 miejsce drużynowo dla Okręgu Dolnośląskiego OIT w Telekomunikacji i Informatyce w Bloku Programistycznym. Reprezentantami naszej szkoły byli Hubert Kopania z 1P (tytuł finalisty, laureata), Oleksii Ivanov z 1P (tytuł laureata) i Maciej Zmitrukiewicz z klasy 4 Tg (tytuł laureata).

W konkurencjach związanych z programowaniem uczniowie rozwiązują zadania, które wymagają logicznego myślenia, umiejętności algorytmicznego podejścia do problemów oraz znajomości konkretnych technologii i języków programowania m.in. Python, Java, C++ czy JavaScript.

Uczestnicy bloku programowania mają okazję pokazać swoje umiejętności w różnych dziedzinach informatyki, takich jak programowanie dynamiczne, struktury danych, grafy, algorytmy sortowania czy sztuczna inteligencja. Konkurencje wymagają od nich szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów, czyli działają pod presją czasu. Wielki sukces odniosło również dwóch uczniów klasy 3T w Finale Ogólnopolskim OIT w Telekomunikacji i Informatyce w Bloku Teletechnicznym. Tytuł Finalisty Olimpiady otrzymał Wiktor Oszczęda, natomiast Mateusz Różnicki uzyskał tytuł Laureata Olimpiady. Olimpiada Innowacji i Wynalazczości stawia na rozwijanie umiejętności technologicznych i twórczego myślenia uczniów. Uczestnictwo w  niej może być znakomitą okazją dla młodych talentów informatycznych do prezentacji swojego potencjału, zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także nawiązania kontaktów z innymi pasjonatami nowoczesnych technologii. Gratulujemy uczniom uzyskanych tytułów: finalistów, laureatów  i najważniejszego „Młodego INNOWATORA w Informatyce i Telekomunikacji”.

Warto podkreślić, że każdy uczestnik finału zwolniony jest z egzaminu zawodowego w części pisemnej, ponieważ otrzymuje 100%, natomiast laureaci uzyskują maksymalną liczbę punktów uprawniającą do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na wydziałach:
· automatyka i robotyka
· biotechnologia
· budownictwo· elektrotechnika
· energetyka
· fizyka techniczna
· gospodarka przestrzenna
· informatyka
· informatyka stosowana
· informatyka w inżynierii komputerowej
· inżynieria bezpieczeństwa
· inżynieria chemiczna i procesowa
· inżynieria i gospodarka wodna
· inżynieria medyczna
· inżynieria produkcji
· inżynieria środków transportu
· inżynieria środowiska
· mechanika i budowa maszyn
· nanotechnologie i nanomateria
· odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
· pojazdy samochodowe
· systemy i urządzenia przemysłowe
· technologia chemiczna
· transport.

Opiekunem i koordynatorem olimpiady był niezastąpiony Jarosław Majko. Pieczę nad finalistami w Lublinie sprawował Oleksnadr Ivanov.