plakat Webinarium pt. „Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. ” Wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój kwalifikacji zawodowych “– 17.03.2021 r.  Jelenia Góra

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej m.in.: dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, na szkolenia/staże/studia podyplomowe.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 16.03.2021r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby niepracujące, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy,
 • osoby zagrożone utratą pracy,
 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
 • osoby do 29 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby powyżej 50 roku życia.

Webinarium odbędzie się:

17.03.2021r. (środa), w godz. 12.00-13.15

Program webinarium:

 • Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • „Mój biznes – moja przyszłość”. Projekt  Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.;
 • „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”. Projekt partnerski z udziałem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla subregionu jeleniogórskiego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl