syreny alarmowe

W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu, na terenie powiatu bolesławieckiego, uruchomione zostaną syreny alarmowe. Emitowany będzie sygnał alarmowy trwający 1 minutę, oznaczający ogłoszenie alarmu.

Trening przeprowadzony będzie na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 190) oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).