„Edukacyjne Spotkanie Polska – Saksonia 2021”.

We wtorek 28 września b.r. Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak przyjął u siebie gości z partnerskiego Powiatu Bautzen. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wydziału edukacji starostwa powiatowego z Bautzen oraz z Bolesławca. Wizyta międzynarodowych partnerów, którzy z powodzeniem współpracują już 20 lat, miała charakter roboczy. Nasi zagraniczni sąsiedzi byli bardzo zainteresowani rozwiązaniami w ramach nauki zdalnej, które pomogły uczniom naszych powiatowych szkół przetrwać najtrudniejszy okres pandemii. Nie kryli uznania, odwiedzając dobrze wyposażone sale informatyczne w Zespole Szkół Elektronicznych i uczestnicząc w demonstracyjnej lekcji zdalnej w Zespole Szkół Budowlanych. Ostatnią szkołą jaką odwiedzili był Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. To szkoła dobrze znana obu stronom, ponieważ Powiat Bolesławiecki wraz z Gminą Miejską Bolesławiec i Powiatem Bautzen uczestniczą w transgranicznym projekcie, który polepsza jakość kształcenia młodzieży po obu stronach granicy. Właśnie w ramach tego projektu zmodernizowano zabytkowy budynek szkoły specjalnej i stworzono tam warunki do nowoczesnego kształcenia. „Wyjątkowe dzieci wymagają wyjątkowej opieki i edukacji – podkreślają koordynatorzy projektu – aby na miarę swoich możliwości mogły uczyć się, rehabilitować, rozwijać pasje i talenty”. Temu służą niecodzienne rozwiązania, którymi mogą się inspirować podobne instytucje nie tylko w Polsce. Szefowie edukacji w Bautzen odwiedzili m.in. salę „Doświadczeń Świata” oraz pracownię gastronomiczną w PZSiPS. W ramach międzynarodowego projektu odbywały się również w tym dniu cykliczne warsztaty artystyczne, podczas których polska i niemiecka młodzież wspólnie przygotowuje finałowy projekt pt. „Mosty między nami”.