W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego Fundacja CzaSami, po raz kolejny zorganizowała dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami warsztaty terapeutyczne.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Fundację CzaSami “OdpoczywaMy aktywnie”, którego celem jest stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku opartego na metodach terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła wykwalifikowana kadra. Każdy dzień warsztatów wypełniony był atrakcjami i aktywnościami tematycznymi.

Warsztaty dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Powiatu Bolesławieckiego.