W dniach 9 – 13 sierpnia br. w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu odbyły się letnie warsztaty sensoryczne zorganizowane przez Funadcję Autilio, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Ideą warsztatów było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku opartego na metodach terapeutycznych, tj. snoezelen, sensoplastyka, komunikacja alternatywna i wspomagająca, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, hortiterapia. Ważnym elementem było również wdrożenie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności społecznej.

Zajęcia sensoryczne przygotowały i przeprowadziły nauczycielki PZSiPS w Bolesławcu panie: Bogusława Piaskowska, Magdalena Dul – Hutnik i Katarzyna Gondek – Wieczorek. Każdy dzień wypełniony był atrakcjami i aktywnościami tematycznymi. Uczestnicy zajęć brali udział w rozwijających zmysły grach i zabawach takich jak: podróż na biegun północny, kosmiczna wyprawa, hawajska przygoda, zaczarowany ogród oraz świat bajek.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.