Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu zaprasza do zapisów na nowoutworzone zajęcia, których celem jest wspomaganie kreatywnych postaw dzieci, rozwijanie potencjału twórczego oraz kształtowanie umiejętności społecznych.

Trudny i przedłużający się pandemiczny okres ogranicza możliwości kreatywne naszych dzieci. Z tego powodu funkcjonujący nieprzerwanie MDK w Bolesławcu wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom i poszerza swoją ofertę o nowe zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży. Pomysł warsztatów zrodził się z przekonania, że człowiek jest istotą kreatywną i społeczną, i są to dwie najważniejsze determinanty pozwalające szczęśliwie żyć i pokonywać przeszkody.

Najważniejsza część zajęć to rozmowa, która jest podstawą rozwoju bogatego i efektywnego języka, umożliwiającego powiązanie myśli, wyrażanie siebie, a tym samym budowania relacji opartych na szacunku i zrozumieniu. Drugim z zakresów jest pogłębianie kreatywności poprzez rozmaite ćwiczenia, w tym również skupione na manualnym manipulowaniu przy tworzeniu drobnych lub większych wytworów rękodzieła (uwzględniających wiek i zainteresowanie dzieci).

Zajęcia prowadzi Beata Domerecka, nauczycielka, trenerka z wieloletnim stażem, zafascynowana procesem uczenia się na każdym poziomie. Grupą docelową warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat.

Kartę zgłoszenia i oświadczenie rodzica/opiekuna można pobrać pod adresem: https://mdkboleslawiec.pl/zapisy/ oraz przesłać na adres e-mail: mdkboleslawiec@interia.pl lub pozostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku MDK. Szczegółowe informacje o warsztatach: https://mdkboleslawiec.pl/warsztaty-kreatywnosci/ Jeśli jesteście zainteresowani podziwianiem świata i ludzi te zajęcia będą w sam raz.

Obudźmy wiosnę w sobie!