Fundacja CzaSami, w ramach projektu ,,OdpoczywaMy aktywnie” po raz kolejny zorganizowała warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem projektu jest:

  • Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku opartego na metodach terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz zapewnienie wsparcia w rozwoju psychofizycznym.
  • Świadczenie opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo.
  • Realizowanie rehabilitacji społecznej. Działanie przeciw wykluczeniu i ułatwienie aktywności społecznej osobom niepełnosprawnym.
  • Czasowe odciążenie rodzin osób z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki.

W warsztatach terapeutycznych wzięło udział osiemnaścioro uczestników z powiatu bolesławieckiego. Program, pod hasłem „Eko-warsztaty” obfitował w różnorodne aktywności dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży. Każdy dzień wypełniony był atrakcjami, radością i pozytywną energią.

Letnie warsztaty terapeutyczne zostały współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Powiatu Bolesławieckiego.